Pomnik Józefa Wybickiego i Hieronima Derdowskiego

Pomnik dwóch wybitnych mężów stanu – Wybickiego i Derdowskiego – stojący w niewielkim parku u zbiegu ulic tych samych patronów powstał stosunkowo niedawno, w 2004 roku. Od tej pory na stałe wpisał się w krajobraz tej części miasta. W pięćdziesiątą rocznicę Pomnik odsłonięto dokładnie 7 października 2004 roku. W ten dzień rumianie świętowali pięćdziesiątą rocznicę…

Historia Towarzystwa Salezjańskiego w Rumi

We wrześniu 1937 roku do Rumi przybył pierwszy salezjanin. Był nim ksiądz Jan Kasprzyk. Rozpoczął tym samym trwającą do dzisiaj działalność Towarzystwa Salezjańskiego na terenie naszego miasta. Obiecujące początki W 1936 roku Julianna i Feliks Żelewscy przekazali salezjanom ziemię. Zrobili to, aby uczcić pamięć tragicznie zmarłego syna – Józefa. Kilkanaście lat wcześniej zginął on w…

Rumia i Zagórze w przewodniku Józefa Staśki z lat 1926 r.

Słoneczne letnie przedpołudnia zachęcają do spacerów po Rumi i okolicach. Nie inaczej było sto lat temu. W latach dwudziestych nakładem Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych “Ruch” S.A. wydano „Przewodnik po polskiem Wybrzeżu” autorstwa Józefa Staśki. Autor malowniczo opisał w nim Rumię oraz Zagórze. Józef Staśko (1900-1978) był nauczycielem, krajoznawcą i działaczem harcerskim. W czasie swojego życia…

Dawny kościół ewangelicki

Przed wojną krajobraz dzisiejszej Starej Rumi zdobiła nie tylko wieża Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, lecz także znacznie starsza – kościoła ewangelickiego. W wyniku porozbiorowego napływu ludności nawet co czwarty mieszkaniec dawnej wsi Rumia był ewangelikiem. Tak duża grupa wyznaniowa potrzebowała swojej świątyni. Wiadomo, że kościół ewangelicki funkcjonował w Rumi już w 1859 roku, jednak kształt…

Zagórska Struga – symbol Rumi

Przez wieki wzdłuż Zagórskiej Strugi toczyło się życie mieszkańców naszego regionu. Także dzisiaj ta niewielka rzeka odgrywa ważną rolę, chociaż z jej brzegów dawno zniknęły już młyny i warsztaty. Zagórska Struga, wypływająca z Jeziora Marchowo i ginąca w Zatoce Puckiej, przepływa dokładnie przez środek Rumi. Ze względu na swoje walory ma dziś przede wszystkim wartość…

Dom Dziecka Towarzystwa Salezjańskiego

Siedemdziesiąt lat temu, 1 marca 1947 roku, otwarto w Rumi pierwszy, przez długi czas jedyny, powojenny dom dziecka na Wybrzeżu. Prowadzony przez Towarzystwo Salezjańskie, do 1960 roku zapewniał opiekę sierotom wojennym, nieletnim z rozbitych rodzin, ofiarom przemocy domowej czy młodocianym przestępcom. Ksiądz Feliks Żołnowski Powstanie sierocińca wiąże się z postacią ks. Feliksa Żołnowskiego, który przybył…

Historia rumskiego herbu

W dniu 14 kwietnia 2017 roku minęła 23 rocznica uchwalenia obecnego herbu naszego miasta. Dzisiaj na dobre wrósł się w symbolikę Rumi, jednak niemal ćwierć wieku temu dyskusja nad jego zmianą była długotrwała i burzliwa. W latach siedemdziesiątych Rumia otrzymała prawa miejskie w październiku 1954 roku i przez pierwsze lata swojego istnienia nie posiadała herbu.…