„Nowa Rumia”, czyli krótka historia Janowa

Historia Janowa, współcześnie jednej z największych dzielnic naszego miasta, sięga czasów średniowiecza. Początki tego miejsca, podobnie jak całej Rumi, związane są z aktywnością cystersów. Wiadomo, że już w XIII wieku na terenie dzisiejszej Starej Rumi (czyli dawnej wsi Rumia) oraz Janowa funkcjonował folwark cysterski, w skład którego wchodziły grunty rolne i pastwiska. W tym czasie…

Skąd wzięła się nazwa naszego miasta?

Najstarsze nazwy dzisiejszej Rumi brzmiały Rumina (1220 r.), Rumna (1235 r.), Rumpna (1253 r.), Romla (1583 r.) czy Rumla (1686 r.). Niemieccy osadnicy Rumię nazywali Rahmel lub Rhamel. Taka nazwa funkcjonowała też w czasie okupacji miasta podczas II wojny światowej. Etymolodzy zgodnie przyznają, że nazwa naszego miasta jest interesująca. Zatem skąd się wzięła? Od Skandynawów,…

Pomnik Józefa Wybickiego i Hieronima Derdowskiego

Pomnik dwóch wybitnych mężów stanu – Wybickiego i Derdowskiego – stojący w niewielkim parku u zbiegu ulic tych samych patronów powstał stosunkowo niedawno, w 2004 roku. Od tej pory na stałe wpisał się w krajobraz tej części miasta. W pięćdziesiątą rocznicę Pomnik odsłonięto dokładnie 7 października 2004 roku. W ten dzień rumianie świętowali pięćdziesiątą rocznicę…

Historia Towarzystwa Salezjańskiego w Rumi

We wrześniu 1937 roku do Rumi przybył pierwszy salezjanin. Był nim ksiądz Jan Kasprzyk. Rozpoczął tym samym trwającą do dzisiaj działalność Towarzystwa Salezjańskiego na terenie naszego miasta. Obiecujące początki W 1936 roku Julianna i Feliks Żelewscy przekazali salezjanom ziemię. Zrobili to, aby uczcić pamięć tragicznie zmarłego syna – Józefa. Kilkanaście lat wcześniej zginął on w…

Rumia i Zagórze w przewodniku Józefa Staśki z lat 1926 r.

Słoneczne letnie przedpołudnia zachęcają do spacerów po Rumi i okolicach. Nie inaczej było sto lat temu. W latach dwudziestych nakładem Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych “Ruch” S.A. wydano „Przewodnik po polskiem Wybrzeżu” autorstwa Józefa Staśki. Autor malowniczo opisał w nim Rumię oraz Zagórze. Józef Staśko (1900-1978) był nauczycielem, krajoznawcą i działaczem harcerskim. W czasie swojego życia…

Dawny kościół ewangelicki

Przed wojną krajobraz dzisiejszej Starej Rumi zdobiła nie tylko wieża Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, lecz także znacznie starsza – kościoła ewangelickiego. W wyniku porozbiorowego napływu ludności nawet co czwarty mieszkaniec dawnej wsi Rumia był ewangelikiem. Tak duża grupa wyznaniowa potrzebowała swojej świątyni. Wiadomo, że kościół ewangelicki funkcjonował w Rumi już w 1859 roku, jednak kształt…

Zagórska Struga – symbol Rumi

Przez wieki wzdłuż Zagórskiej Strugi toczyło się życie mieszkańców naszego regionu. Także dzisiaj ta niewielka rzeka odgrywa ważną rolę, chociaż z jej brzegów dawno zniknęły już młyny i warsztaty. Zagórska Struga, wypływająca z Jeziora Marchowo i ginąca w Zatoce Puckiej, przepływa dokładnie przez środek Rumi. Ze względu na swoje walory ma dziś przede wszystkim wartość…

Dom Dziecka Towarzystwa Salezjańskiego

Siedemdziesiąt lat temu, 1 marca 1947 roku, otwarto w Rumi pierwszy, przez długi czas jedyny, powojenny dom dziecka na Wybrzeżu. Prowadzony przez Towarzystwo Salezjańskie, do 1960 roku zapewniał opiekę sierotom wojennym, nieletnim z rozbitych rodzin, ofiarom przemocy domowej czy młodocianym przestępcom. Ksiądz Feliks Żołnowski Powstanie sierocińca wiąże się z postacią ks. Feliksa Żołnowskiego, który przybył…